• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

Lean Six Sigma Belt Structuur

Binnen het domein van Lean Six Sigma kunnen individuen getraind en gecertificeerd worden op verschillende Belts.

  1. Lean Yellow Belt – Awareness
  2. Lean Six Sigma Yellow Belt – Awareness
  3. Lean Six Sigma Orange Belt – Foundation
  4. Lean Green Belt – Practitioner
  5. Lean Six Sigma Green Belt – Practitioner
  6. Lean Black Belt – Expert
  7. Lean Six Sigma Black Belt – Expert
  8. Master Black Belt – Master

Voor elk niveau heeft de LSSA Examencommissie een ‘Body of Knowledge’ (BOK) ontwikkeld met duidelijke criteria voor vaardigheden en competenties. Deze Bodies of Knowledge specificeren welke van de algemene Lean- en Six Sigma-technieken naar verwachting zullen worden opgenomen in bepaalde competenties op Belt-niveau. Voor Lean Six Sigma Yellow en Orange Belt wordt alleen een theoretisch certificeringsproces gegeven. Lean Six Sigma Green en Black Belts kandidaten kunnen zich aanmelden voor zowel het theoretische certificeringsproces als voor het praktische certificeringsproces. Aanmelden voor de theoretische certificering is een voorwaarde om in te schrijven voor de praktische certificering.