• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

Lean Principes

Womack, Jones en Roos publiceerden twee succesvolle boeken getiteld ‘The machine that changed the World’ (1990) en ‘Lean Thinking’ (1996) [21.]. Beide boeken gaan over de revolutie in de industrie en beschrijven uitvoerig het Toyota productiesysteem. Ze vergelijken deze manier van werken met de traditionele massaproductie zoals die wordt toegepast door andere bedrijven in de westerse wereld. Zij beschrijven de volgende vijf principes in hun boek ‘Lean Thinking’, gebaseerd op hetgeen ze geobserveerd hebben bij Toyota:

  • Waarde: Definieer wat de waarde is voor de klant
  • Waardestroom: Benoem de waardestroom; Elimineer verspilling
  • Flow: Creëer een constante flow
  • Pull: Produceer alleen op basis van vraag
  • Perfectie: Continue verbetering

 

Verspillingen

Binnen Lean is het identificeren en elimineren van verspillingen één van de belangrijkste activiteiten. Verspillingen worden ook wel Waste of Muda genoemd. We onderscheiden acht vormen van verspilling, die zijn benoemd in onderstaande figuur. In hoofdstuk 6 zullen we uitgebreid ingaan op technieken om verspillingen te elimineren.