• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

De ‘Lean Six Sigma Academy’ (LSSA) is in september 2009 opgericht met als doel een internationaal erkend certificeringsschema te ontwikkelen voor alle Lean Six Sigma Belt-niveaus. Als schema-eigenaar van Lean Six Sigma geloven we in één uniforme en internationaal erkende standaard voor Lean Six Sigma-training en -certificering.

De LSSA streeft naar het creëren van een open, professionele en kwaliteitsgedreven Lean Six Sigma kennisgemeenschap van geaccrediteerde opleidingsorganisaties en professionele (Master) Black Belt trainers. We ondersteunen de ontwikkeling van trainingsinhoud, examens en ondersteunende inhoud zoals sjablonen, oefeningen en games. LSSA verbindt de kandidaten met geaccrediteerde opleidingsaanbieders en exameninstituten wereldwijd.
We ondersteunen de opleidingsorganisaties met alle middelen die we hebben. We ondersteunen kandidaten door een opleidingsaanbieder te vinden en zich voor te bereiden op certificering door hen richtlijnen, kennis en voorbeeldexamens aan te bieden.

We faciliteren ons netwerk van Accredited Training Organizations (ATO’s) met trainingscontent, naslagwerken, oefenboeken, games, templates en dataset. Ook verbinden we ons wereldwijde netwerk van geaccrediteerde trainers met ATO’s.

Onze exameninstituten bieden examenservice met duidelijke certificeringsrichtlijnen, syllabi en exameninhoud in meerdere talen aan de kandidaten van de geaccrediteerde opleidingsorganisaties.