• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

Welke methode van Continu Verbeteren het beste past bij een bepaalde organisatie, hangt sterk af van het volwassenheidsniveau van die organisatie. Dit geldt ook voor de bijbehorende waarden en technieken. Om organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de best passende methodiek, heeft de LSSA het ‘Continuous Improvement Maturity Model’ (CIMM) ontwikkeld. CIMM vat best practices en technieken van verschillende methodologieën samen in één raamwerk, voor verschillende stadia van volwassenheid.

Meer weten over CIMM? Lees en kijk dan hieronder verder.

Process (What)

De methode voor continue verbetering, die het beste bij een bepaalde organisatie past, hangt sterk af van het volwassenheidsniveau van die organisatie. Dit geldt ook voor de bijbehorende principes en technieken. Om organisaties te ondersteunen bij het toepassen van de best passende verbetermethodiek, heeft de LSSA het ‘Continuous Improvement Maturity Model’ (CIMM) ontwikkeld. CIMM vat alle beste practices en technieken van verschillende methodes samen in één raamwerk, voor verschillende volwassenheidsniveaus.

Het CIMM-raamwerk moet zoveel mogelijk sequentieel worden doorlopen. Het wordt niet aangeraden om te snel door te gaan naar de hogere CIMM-niveaus als de lagere niveaus onvoldoende ontwikkeld en geborgd zijn. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om statistische technieken toe te passen voor het verminderen van variatie, zolang processen nog niet stabiel en voorspelbaar zijn.

Creëer een solide fundament (Structured)

Creëer een continue verbetercultuur (Managed)

Creëer voorspelbare Processen (Predictable)

Creëer capable processen (Capable)

Creëer bestendige procecessen (Sustained)

People (Who)

Tijdens het verbeteren van de processen dient continu gekeken te worden naar de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie. Voor elke instrumentele techniek in het CIMM-raamwerk kan worden aangegeven wat het bijbehorende gewenste gedrag is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het gedrag van de directie, het management en de medewerkers op de werkvloer.

Zo benoemt het CIMM-raamwerk voor elke verbetertechniek een aantal gedragingen, die mede bepalen of het implementeren van de betreffende techniek al dan niet een succes wordt en resulteert in een blijvende impact. Het ontwikkelen van het gedrag worden de niet-zichtbare aspecten genoemd

Heldere richting en focus

Kwaliteit van management

Openheid en actiegerichtheid

Lerende
organisatie

Wendbare en flexibele organisatie