• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

Deze scheme heeft als doel om mensen die nieuw zijn in de automotive-sector de manier van werken en basisbegrippen  van de automotive bij te brengen. Deze scheme is ook geschikt voor medewerkers die reeds binnen de automotive werkzaam zijn op één specifiek gebied en het bredere kader van de automotive willen begrijpen.

Dit wordt bereikt door hen de basiskennis en vereiste vaardigheden te leren die nodig zijn in de moderne automotive development en productieprocessen. De scheme is tot stand gekomen door onderzoek onder grote automotive organisaties, waaruit bleek dat startende engineers in de branche de specifieke Automotive kennis vaak ontberen.

Opleidingsniveau: Lager en hoger beroepsonderwijs. Dit schema bevat alleen theoretisch examen

Beooordelingscriteria

  • Meerkeuzeindeling
  • Online examen via ons examen institute ECQA
  • Het examen is in het Engels en Nederlands
  • 64 vragen per examen
  • Examen met gesloten boek
  • 120 minutes duration
  • Om een leerelement te passeren, moet ten minste 66% van de antwoorden die voor een leerelement worden verstrekt, correct zijn