• Wereldwijde standaard certificatie
 • Geaccrediteerde trainingspartner
 • LSSA boeken

Lean Six Sigma Black Belts zijn experts in het uitvoeren van Lean Six Sigma projecten. Als programmamanager zijn zij verantwoordelijk voor het managen van complexe doorbraakprojecten en het ondersteunen van verbeterteams met tools en technieken. Ze hebben vaardigheden in het toepassen van analytische instrumenten en vaardigheden voor het aansturen van veranderprocessen.

Opleidingsniveau: Hoger beroepsonderwijs / universitair niveau en praktische ervaring

De certificering bestaat uit een theoretisch element en een praktisch element. Het volledige Lean Six Sigma Black Belt certificaat vereist een voldoende voor zowel het theoretische als praktische element.

Theorie-examen Criteria

 • Het examen bestaat uit 60 multiple choice vragen.
 • U heeft een voldoende indien meer dan 38 van de vragen goed is beantwoord.
 • Examenduur: 180 minuten.
 • U kunt boeken en training hand-outs gebruiken tijdens het examen
  (max. 2 boeken. Oefenboek is niet toegestaan. Digitale boeken of pdf zijn niet toegestaan).
 • U mag gebruik maken van een eenvoudige rekenmachine en een laptop met Minitab.
 • Het examen is beschikbaar in het Engels en Nederlands. 
 • Dit examen kan online en offline worden afgelegd
 • Identificatie is verplicht.

Praktijk-examen Criteria

 • Voor certificering zijn twee succesvolle projecten nodig op CIMM-level III en IV (of hoger).
 • De projecten moeten een aanzienlijke impact hebben op de organisatie. Dit betekent dat elk project een financiële impact heeft van € 50.000 op jaarbasis of dat een andere relevante CTQ (zoals Doorlooptijd of Capability) substantieel is verbeterd.
 • De projecten moeten de PDCA-, DMAIC of DMADV-roadmap volgen.
 • De templates voor het indienen van de projecten (max. 25 pagina’s), kunnen hier worden gedownload.
 • De projecten moeten worden afgetekend door de opdrachtgever (Champion), waarmee deze verklaart dat de projecten professioneel zijn uitgevoerd en dat de doelstellingen zijn behaald.
 • Eén Black Belt kan de projecten indienen voor certificering, in zijn rol als projectmanager.
 • De projecten moeten uiterlijk drie jaar na het behalen van het theorie-examen worden ingediend.