• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

Boost your training with a project

Deze whitepaper bestaat uit twee delen. Deel 1 beschrijft de 5 fasen van de uitvoering van een DMAIC verbeterproject. Tijdens deze fasen volgen we in totaal 14 opeenvolgende stappen. Daarnaast bekijken we 10 succesfactoren die zijn opgedaan met onze eigen praktijkervaring die kunnen worden toegepast om het kwaliteitsniveau van het verbeterproject te verbeteren. Deel 2 beschrijft een ideale situatie die een Green of Black Belt trainee zou kunnen creëren, zodat de inkomsten van de training zullen worden gemaximaliseerd. De thema's hier beginnen direct, vragen om advies en het integreren van het verbeterproject in uw dagelijkse werk.
Author: Theo de Goede
Date: 01-10-2019

Downloaden en leren:

  • Projectmanagement volgens de DMAIC-structuur
  • Ervaring van de ingediende: succesfactor
  • Utopie of echt mogelijk?
  • Over de auteur