• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

Doe het Lean Yellow Belt oefenexamen

In dit oefenexamen Lean Yellow Belt vindt u enkele voorbeeldexamenvragen, ter voorbereiding op het theorie-examen. Door het oefenen van deze voorbeeldvragen krijgt u inzicht in de mogelijke onderwerpen, de moeilijkheidsgraad en de stijl van de examenvragen.

Lean Yellow Belt oefenexamen

1 / 10

Welke rol heeft een procesverbeterexpert?

2 / 10

Welke Lean term wordt gebruikt om overproductie, fouten, voorraad en beweging te beschrijven?

3 / 10

Welk type verspilling (Waste) is de MEEST waarschijnlijke oorzaak dat een eindproduct niet voldoet aan de verwachtingen van de klant?

4 / 10

Welk bedrijf ontwikkelde de Lean filosofie?

5 / 10

Gegeven de volgende lijst:

  1. Affinity diagram
  2. Clustering van items
  3. 5S-stappen
  4. 6 M’s

Welke gebruikelijke technieken zijn onderdeel van het brainstorm proces naar oorzaken of effecten?

6 / 10

Wat is het doel van een probleemstelling?

7 / 10

In welke stap van de 5S-methodiek worden de normen en regels voor apparatuur vastgesteld?

8 / 10

Wat voor soort data wordt ook wel variabele data genoemd?

9 / 10

Wat is het doel van de Define-fase?

10 / 10

Welke activiteit is erop gericht om defecten tijdens de productie te voorkomen in plaats van defecten in het eindproduct te zoeken?

Je score is

De gemiddelde score is 68%

0%