• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

Doe het Lean Six Sigma Yellow Belt oefenexamen

In dit oefenexamen Lean Six Sigma Yellow Belt vindt u enkele voorbeeldexamenvragen, ter voorbereiding op het theorie-examen. Door het oefenen van deze voorbeeldvragen krijgt u inzicht in de mogelijke onderwerpen, de moeilijkheidsgraad en de stijl van de examenvragen.
 

Lean Six Sigma Yellow Belt Oefenexamen

1 / 10

1. Wat is een Lean-principe?

2 / 10

2. Wat voor soort variatie wordt veroorzaakt door een menselijke fout of een verandering in de omgevingsfactoren, met als resultaat een niet-willekeurige verdeling van de output?

3 / 10

3. De 5S-werkplekorganisatie is een methode die valt onder een van de DMAIC stappenplan. Welke stap is dit?

4 / 10

4. Wat is een voordeel van het gebruik van process mapping?

5 / 10

5. Wat is het doel van een staafdiagram?

6 / 10

6. Welk type verspilling (Waste) is de MEEST waarschijnlijke oorzaak dat een eindproduct niet voldoet aan de verwachtingen van de klant?

7 / 10

7. Wat is het principe van 'Jidoka'?

8 / 10

8. Welke correlatiecoefficient geeft de sterkste correlatie weer?

9 / 10

9. Wat is GEEN voorbeeld van visual management?

10 / 10

10. Wat is GEEN kenmerk van de normaalverdeling?

Je score is

0%