• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

Doe het Lean Six Sigma Green Belt oefenexamen

In dit oefenexamen Lean Six Sigma Green Belt vindt u enkele voorbeeldexamenvragen, ter voorbereiding op het theorie-examen. Door het oefenen van deze voorbeeldvragen krijgt u inzicht in de mogelijke onderwerpen, de moeilijkheidsgraad en de stijl van de examenvragen.

Lean Six Sigma Green Belt Oefenexamen

1 / 9

1. Wat is een Lean-principe?

2 / 9

2. Een teamleider vraagt aan medewerkers om bij te houden hoe vaak 10 verschillende afwijkingen optreden. De teamleider is alleen geïnteresseerd in de frequenties en wil een simpele methode gebruiken. Welke methode moet hier gebruikt worden?

3 / 9

3. Een FMEA-team heeft een Proces FMEA gemaakt voor een boilerassemblagelijn. De volgende scores werden bepaald voor een specifieke oorzaak van een montagefout:

  • Ernst (Severity) = 9
  • Kans (Occurrence) = 2
  • Detectie (Detection) = 5

Wat is het Risk Priority Number (RPN) voor deze faalwijze (failure mode)?

4 / 9

4. Bij een variantieanalyse blijkt de 'adjusted sum of squares' van de factor 24 te zijn met 2 vrijheidsgraden. De 'adjusted sum of squares' van de error is 6 met 18 vrijheidsgraden (df). Wat is de R-kwadraat van dit model in procenten?

5 / 9

5. Wat is GEEN effectieve analytische techniek om de grondoorzaak van een probleem, dat corrigerende maatregelen behoeft, te bepalen?

6 / 9

6. Gegeven de volgende lijst:

  1. Poka-yoke
  2. 5S
  3. TPM
  4. Kanban

Welke technieken ondersteunen operationele beheersing?

7 / 9

7. Welke regelkaart wordt gebruikt om het aantal defecten per onderdeel te monitoren?

8 / 9

8. Gegeven de informatie, met een 5% significantieniveau.

Raket ARaket B
Aantal metingen61 metingen45 metingen
Variantie1.347 km²2.137 km²

9 / 9

9. Waarom moet een Project Charter opgesteld worden?

Je score is

0%