• Wereldwijde standaard certificatie
 • Geaccrediteerde trainingspartner
 • LSSA boeken

Doe het Lean Six Sigma Black Belt oefenexamen

In dit oefenexamen Lean Six Sigma Black Belt vindt u enkele voorbeeldexamenvragen, ter voorbereiding op het theorie-examen. Door het oefenen van deze voorbeeldvragen krijgt u inzicht in de mogelijke onderwerpen, de moeilijkheidsgraad en de stijl van de examenvragen.
 

Lean Six Sigma Black Belt oefenexamen

1 / 10

Welke techniek kan gebruikt worden om klanteisen te vertalen naar passende bedrijfsmaatregelen?

2 / 10

De 'Evolutionary Operation' (EVOP) techniek maakt gebruik van opeenvolgende experimenten. In de eerste fase wordt een 2-Factorial design uitgevoerd op 2 niveaus met Centerpoints. Van de DOE werd de volgende respons functie geidentificeerd: Y = 35 + 5a - 4b

Het doel is om de output te maximaliseren. Start met een centerpoint op (a = 28, b = 12). Gebruik het pad met de steilste hellingshoek. De toegestane ‘a’ stap is 2 units.

Wat zou het centenpoint voor de volgende fase zijn?

3 / 10

Gegeven de data:

Temperatuur Materiaal Yield
-1 -1 62
1 -1 74
-1 1 56
1 1 70

Wat is het effect van de temperatuur in dit 2k Factorial experiment?

4 / 10

Een fabrikant van diagnostische apparaten wil een nieuw apparaat op de markt brengen. Het

betreffende apparaat heeft een zeer grote kans op falen. Het is bekend dat de faalkans constant is binnen een batch. De batch grootte is 100. De batch wordt geinspecteerd door destructief testen van een steekproef van 25 apparaten. De overige apparaten worden verzonden naar de klant. Een maximum van 50% fallen is acceptabel.

Welke kansverdeling dient te worden gebruikt om het toegestane aantal fallen te berekenen in de steekproef?

5 / 10

In 2021 worden 2 typen Corona-vaccins getest op 2 groepen mensen. Beide groepen bestonden uit 100 personen. Een Black Belt houdt per groep het aantal geïnfecteerden en niet-geïnfecteerden bij:

Vaccin negatief positief
A 76 24
B 64 36

Welk uitspraak is waar?

6 / 10

De beheerder van een koffiezaak heeft een lijst van klanteisen gemaakt door klachten te inventariseren, enquêtes uit te voeren, focusgroepen te organiseren en interviews met klanten te houden. Om te begrijpen wat er nodig is om aan die wens van klanten te voldoen heeft de manager van de koffiebar de volgende CTQ's (‘Critical to Quality') opgesteld:

Element Critical to Quality (Ext)
Prijs Tussen € 2,00 - € 3,50
Aanbod
 • aantal aangeboden soorten koffie
 • lekkere koffie
 • Versheid - niet ouder dan 5 minuten
Personeel
 • Vriendelijk personeel
 • Stiptheid van service <5 minuten
Sfeer
 • Aangenaam en schoon

Is dit een passende vertaling in de Voice of the Customer (VOC) naar Critical to Quality (CTQ) metrics?

7 / 10

Philips & Company fabriceert schroevendraaiers. Na een grondige marktanalyse hebben zij

vastgesteld dat klanten de voorkeur geven aan rubberen handgrepen in plaats van hun huidige

kunststof handgrepen. Klantenonderzoek wijst uit dat zij bereid zijn daar € 1 meer voor te betalen.

Voor de productie en logistiek van de rubberen handgrepen zijn er € 0,60 extra kosten per

schroevendraaier. Is er toegevoegde waarde voor zowel de klant als het bedrijf om het ontwerp van de huidige schroevendraaiers te vervangen door een met rubberen handgrepen?

8 / 10

Een fabriek heeft een aantal inspecties ingebouwd in zijn productieproces. Een groot deel van deze inspecties zijn vereist om te voldoen aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Sommige andere inspecties zijn voor kwaliteitscontrole en twee inspecties zijn verplicht gesteld door de klant.

Zijn er hier inspecties die aangemerkt moeten worden als Overprocessing of verspilling (Muda)?

9 / 10

Welke omschrijving past het best bij de Toyota Kata filosofie?

10 / 10

Het omstellen van een mal in een pers wordt hieronder beschreven:

 1. Leegloop / Stoppen van de productie
 2. Verwijderen van mal 'A' van de pers
 3. Reinigen en opslaan van mal 'A'
 4. Mal 'B' uit het magazijn halen
 5. Afstellen van mal 'B' onder leiding van een mechanisch specialist
 6. Installeren van mal 'B' in de pers
 7. Vrijgeven van het productieproces door de supervisor
 8. Starten van de productie

Welke activiteiten moeten worden verwijderd, of als externe activiteit worden gemaakt, om steltijd te verminderen?

Je score is

De gemiddelde score is 56%

0%