• Wereldwijde standaard certificatie
  • Geaccrediteerde trainingspartner
  • LSSA boeken

Doe het Lean Green Belt oefenexamen

In dit oefenexamen Lean Green Belt vindt u enkele voorbeeldexamenvragen, ter voorbereiding op het theorie-examen. Door het oefenen van deze voorbeeldvragen krijgt u inzicht in de mogelijke onderwerpen, de moeilijkheidsgraad en de stijl van de examenvragen.

Lean Green Belt Oefenexamen

1 / 10

1. De manager van een online reisbureau reviewt zijn huidige processen om eventuele verbeterpunten te identificeren. Alle processen moeten afzonderlijk worden beschreven voor discussie en overweging tijdens de volgende vergadering.

Welke activiteit moet worden beschreven als een fysiek proces?

2 / 10

2. "De externe CTQ maatstaven kunnen worden gelinked aan veiligheid, proces, levering of kosten."

Vanuit welk perspectief is dit WAAR?

3 / 10

3. Welke benadering van verandering weerspiegelt een traditionele stijl van leidinggeven? Bij deze stijl worden doelstellingen, richtlijnen, informatie, tijdschema’s en budgetten vastgesteld door het hogere management?

4 / 10

4. Wat streeft Value Stream Mapping (VSM) na?

5 / 10

5. Het pareto chart hieronder toont de verf-defecten van een auto-assemblagefabriek.

De assemblagemanager heeft besloten dat er geen twijfel bestaat over welk probleem er als eerste aangepakt moet worden: het 'Dirt' defect.

 

Is dat een juiste conclusie van de assemblagemanager?

6 / 10

6. Wat is het doel van monitoren, evalueren en audits?

7 / 10

7. Wat is een Lean-principe?

8 / 10

8. Welke parameter wordt gebruikt om de effectieve productietijd te beschrijven in termen van beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit?

9 / 10

9. Klanten bij de service kassa's van een supermarkt moeten elke aankoop scannen en in een plastic zak plaatsen. Vaak krijgen de klanten daarbij een foutmelding 'Zorg er voor dat uw aankoop in de plastic zak zit’. Meestal gebeurt dit omdat de klant de plastic zak niet snel genoeg geopend krijgt.

Wat wordt hieromtrent in een DMAIC project bepaald voordat de D-fase met de tollgate wordt afgesloten?

  1. Het openen van de plastic zakken duurt langer dan het proces accepteert
  2. Alle handelingen die betrokken zijn bij het vullen, scannen en wegen van de zakken
  3. De gemiddelde tijd van het systeem om de foutmelding op het display te laten verschijnen
  4. Bepalen wie er invloed hebben op het proces: de klant, de leverancier van de zakken of de softwareleverancier van het systeem

10 / 10

10. Wat is een verschil tussen een Future State en een Current State Value Stream Map?

Je score is

0%