• Wereldwijde standaard certificatie
 • Geaccrediteerde trainingspartner
 • LSSA boeken

Lean Green Belts zijn specialisten in het uitvoeren van Lean projecten. Met de juiste combinatie van specialistische expertise en gestructureerde Lean methodologie zijn de Lean Green Belts in staat om aanzienlijke verbeteringen in prestaties en kwaliteit te realiseren. Een Lean Six Sigma Green Belt kan zelfstandig werken aan een verbeterproject, als projectmanager in een team, of als teamlid in een groter Black Belt-project.

Opleidingsniveau vereist: Hoger beroepsonderwijs / universitair niveau

De certificering bestaat uit een theoretisch element en een praktisch element. Het volledige Lean Green Belt certificaat vereist een voldoende voor zowel het theoretische als praktische element.

Theorie-exam Criteria

 • Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen.
 • U heeft een voldoende indien meer dan 25 van de vragen goed zijn beantwoord.
 • U kunt boeken en training hand-outs gebruiken tijdens het examen
  (max. 2 boeken. Oefenboek is niet toegestaan. Digitale boeken of pdf zijn niet toegestaan).
 • Examenduur: 120 minuten
 • Identificatie is verplicht.
 • U kunt het examen online en offline maken.
 • Het examen is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands.

Praktijk-exam Criteria

 • Voor certificering is één succesvol projecten nodig op CIMM-level III (of hoger).
 • Het project moet een aanzienlijke impact hebben op de organisatie. Dit betekent dat het een financiële impact heeft van € 10.000 op jaarbasis of dat een andere relevante CTQ (zoals Doorlooptijd) substantieel is verbeterd.
 • Het project moet de PDCA- of DMAIC-roadmap volgen.
 • De templates voor het indienen van het project (max. 25 pagina’s), kan hier worden gedownload.
 • Het project moet worden afgetekend door de opdrachtgever (Champion), waarmee deze verklaart dat het project professioneel is uitgevoerd en dat de doelstellingen zijn behaald.
 • Eén Green Belt kan de projecten indienen voor certificering, in zijn rol als projectmanager.
 • Het project moet uiterlijk drie jaar na het behalen van het theorie-examen worden ingediend.