• Wereldwijde standaard certificatie
 • Geaccrediteerde trainingspartner
 • LSSA boeken

Doe het Lean Six Sigma Orange Belt oefenexamen

In dit oefenexamen Lean Six Sigma Orange Belt vindt u enkele voorbeeldexamenvragen, ter voorbereiding op het theorie-examen. Door het oefenen van deze voorbeeldvragen krijgt u inzicht in de mogelijke onderwerpen, de moeilijkheidsgraad en de stijl van de examenvragen.

Lean Six Sigma Orange Belt oefenexamen

1 / 10

Wat is het doel van het berekenen van ‘Risk Priority Numbers’ (RPN) in een ‘Failure Modes and Effect Analysis’ (FMEA)?

2 / 10

Wat voor soort variatie suggereert dat een proces 'Out-of-control' is?

3 / 10

Indien een proces parameter een Capability Index van Cp = 1 heeft, welk percentage van de

geproduceerde eenheden valt dan binnen de tolerantiegebied?

4 / 10

Wat zijn de voordelen van het gebruiken van een Design of Experiments (DOE)?

 1. Factoren kunnen gelijktijdig worden gevarieerd
 2. Testen kunnen snel worden uitgevoerd
 3. Een beinvloedende factor wordt per keer gewijzigd
 4. Verbanden tussen factoren kunnen worden achterhaald
 5. Factoren kunnen gelijktijdig worden gevarieerd
 6. Testen kunnen snel worden uitgevoerd
 7. Een beinvloedende factor wordt per keer gewijzigd
 8. Verbanden tussen factoren kunnen worden achterhaald

5 / 10

Wat is het niveau van de Lean Six Sigma 'Belt' die verbeterprojecten uitvoert in meer dan een afdeling of organisatie?

6 / 10

Welke van de volgende geeft een goed meetsysteem weer?

 1. Het gemeten proces is stabiel
 2. Meetinstrument worden regelmatig gekalibreerd
 3. Minimale variatie word veroorzaakt als verschillende mensen meten
 4. Meetprocedure is duidelijk en wordt gebruikt

7 / 10

Welke kenmerk wordt NIET gedeeld door Lean en Six Sigma?

8 / 10

Wat is het doel van de Define-fase?

9 / 10

Een bedrijf telt 5 medewerkers met elk 36 productieve uren in een 5-daagse werkweek. Samen
produceren zij 360 stuks aan voltooide goederen. De Sales Manager voorspelt dat de vraag zal
toenemen met 50%.

Hoeveel extra personeelsleden heeft deze onderneming nodig om de gemiddelde doorlooptijd te handhaven?

10 / 10

Welke parameter wordt gebruikt om de effectieve productietijd te beschrijven in termen van

beschikbaarheid, prestatie en kwaliteit?

Je score is

De gemiddelde score is 62%

0%